tagged anemonoides nemorosa

Tags

anemonoides (2), anemonoides nemorosa (6), flower (6), fly (1), green (3), insect (2), sphaerophoria (1), sphaerophoria scripta (1), spring (3), white (6), windflower (2)